0
Mijn Kazou login

Nieuws

Terug naar overzicht

Wedstrijdreglement

De wedstrijd wordt georganiseerd door Kazou VZW, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is aan de Haachtsesteenweg 579 postbus 40 in 1031 Brussel.
 

·       De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting. 
·       Je krijgt onmiddellijk melding of je gewonnen hebt of niet. Winnaars worden achteraf persoonlijk gecontacteerd.  
·       Kazou vzw behoudt zich het recht om de wedstrijd te wijzigen, uit te stellen, te beperken of te annuleren als de omstandigheden dat vereisen.  
·       Er kan tegen de beslissingen van Kazou vzw geen beroep worden aangetekend. 
·       Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook. 
·       Als misbruik, misleiding of fraude wordt vastgesteld, behoudt Kazou vzw zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten voor deze wedstrijd en/of andere wedstrijden van Kazou vzw. 
·       Personeelsleden van Kazou vzw mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. 
·       Deze actie loopt van 18/10/2016 tot en met 30/10/2016 en zo lang de voorraad strekt.