• 0 Mijn Kazou

  Er werd geen profiel met het opgegeven e-mailadres en/of wachtwoord teruggevonden. Probeer opnieuw of klik op 'Wachtwoord vergeten?'. Opgelet: profielen uit onze vorige website (vakanties t.e.m. paasvakantie 2017) zijn niet meer bruikbaar.


  Loading...
  uitloggen
 • Coronavirus

  Heb je een vraag over de impact van het Coronavirus COVID-19 op je geboekte Kazouvakantie?

  Veelgestelde vragen over

  Corona

  Kazou volgt de laatste weken de evolutie van de corona-epidemie op de voet en neemt haar verantwoordelijkheid.

  Na de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad van 22/05:

  • België: binnenlandse vakanties (ook JOMBA) kunnen wel doorgaan mits het naleven van de jeugdwerkmaatregels en de maatregelen op kazouvakantie.
  • Buitenlandse vakanties (Duitsland, Luxemburg en Nederland) tot en met 150 km vanaf de Belgische grens kunnen doorgaan​!
   • Veluwemeer en Boot Nieuwe Zorg: deze vakanties werden geannuleerd. De partners ter plaatse hebben beslist dat deze vakantie niet door kan gaan in de huidige omstandigheden.
  • Buitenlandse vakanties verder dan 150 km vanaf de Belgische grens: zijn dit jaar niet mogelijk, omdat repatriëring in dat geval te moeilijk is.

  Twijfel je over je bestemming in één van de buurlanden, kijk dan op www.kazou.be/corona/bestemmingen of deze vakantie nog doorgaat.

  We creëerden ondertussen een extra alternatief aanbod in het binnenland, als alternatief voor de geannuleerde buitenlandse vakanties.

  Mijn vakantie gaat nog door

  Welke maatregelen worden er genomen?

  De begeleiding zorgt er voor dat alles en iedereen proper blijft. Je zal zelf moeten letten op handen wassen, hoesten/niezen in je elleboog. De begeleiding poetst en verlucht gebouwen extra veel dit jaar. Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk wanneer social distancing niet mogelijk is. Je leest hierover alles via Maatregelen op Kazouvakantie en informeren tijdig hoe we dit met Kazou aanpakken. Voor onze buitenlandse vakanties volgen we ook de buitenlandse wetgeving. Bij de start van de vakantie maken we met de moniploeg alles duidelijk voor onze deelnemers.

  Gaan alle JOMBA-vakanties door?

  Ja. Specifiek voor JOMBA-deelnemers zijn er wel meer individuele bezorgdheden die je als ouder in acht moet nemen. Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de vakantie als er een toestemming is van de ouders of voogd, of mits toestemming van de huisarts. In geval van een chronische ziekte is deze onder controle door medicatie. Je leest hierover alles via Maatregelen op Kazouvakantie en informeren tijdig hoe we dit met Kazou aanpakken.

  Waarom zijn er wijzigingen van vertrek en aankomsturen?

  Samen met de overheid is er alles op alles gezet om de jeugdvakanties deze zomer te laten doorgaan in veilige omstandigheden. Hiervoor werden er richtlijnen opgelegd aan het jeugdwerk om de veiligheid van onze kinderen en jongeren zoveel mogelijk te garanderen. Om besmetting te voorkomen tussen de vertrekkende groepen en de aankomende groepen, worden op de vertrek/aankomst dag in de verblijfcentra ruime tijd geen groepen toegelaten. Op deze manier heeft het centrum alle mogelijkheden om het gebouw volledig te poetsen en te ontsmetten voor de komst van de volgende groep. Hierdoor zijn we genoodzaakt om onze vertrek en terugkomst uren aan te passen. 

  Wat als sommige activiteiten op vakantie niet door kunnen gaan?

  Door de huidige regelgeving rond Corona is het nog niet duidelijk welke externe activiteiten wel en niet kunnen of mogen doorgaan. Met Kazou gaan we enkel externe activiteiten laten doorgaan als dit op een gezonde manier kan. We volgen dit op en zoeken in de mate van het mogelijke een waardig alternatief. We hopen hierin te kunnen rekenen op jullie begrip en doen er sowieso alles aan om je zoon of dochter een geslaagde vakantie te bezorgen.

  Moet mijn kind onmiddellijk naar huis als er corona wordt vastgesteld op vakantie bij jouw kind?

  We volgen hiermee de noodprocedure van DAmbrassade voor het ganse jeugdwerk, in samenspraak met de overheid, medische experts en huisartsen. Indien er bij jouw kind een vermoeden van COVID-19 is, dien je meteen je kind op te halen. Je dient dan zelf als ouder zo snel mogelijk met je kind naar je eigen huisarts te gaan om een test af te nemen. Eens het resultaat bekend, laat je het ook weten aan Kazou voor verdere opvolging van de vakantiebubbel. In geval van een positieve test contacteren we meteen de ouders van de kinderen die mee in de bubbel zitten. Voor deze vakantiebubbel stopt de vakantie, ouders komen hun kinderen meteen ophalen en gaan naar de eigen huisarts voor een test. We willen echter niet bij elk vermoeden alle ouders ongerust maken. Ook hier hanteren we weer 'geen nieuws is goed nieuws'. Laten we samen alle maatregels volgen en iedereen de verantwoordelijkheid opnemen zodat het een deugddoende zomer kan zijn. Dankjewel.

  Ben ik verzekerd als ik corona krijg op vakantie?

  Corona valt niet onder de verzekering van Kazou maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf. De kosten van verzorging tijdens de vakantie zijn wel voor Kazou. Nazorgen zijn ten laste van de eigen ziekteverzekering. 

  Wat als ik mijn reis voor de zomer toch wil annuleren?

  Indien je toch nu reeds wil annuleren, dan valt dit onder de standaard annulatie-voorwaarden. Deze vind je in de algemene voorwaarden terug, maar we zetten ze hieronder nog eens als overzicht:

  • Bij annulatie tot en met de 14de dag na de bevestiging van je inschrijving betaal je geen annulatiekosten. De factuurdatum op het betalingsverzoek bij de bevestigingsbrief is hierbij bindend.
  • Bij annulatie vanaf de 15de dag na de factuurdatum betaal je € 25 dossierkosten.
  • Bij annulatie binnen de maand voor het vertrek betaal je 50% van de gefactureerde deelnameprijs als annulatiekosten.
  • De deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, die geen annulatieverzoek heeft ingediend en die zich ook niet kan beroepen op de hierna opgesomde uitzonderingen (*), moet de volledige deelnameprijs betalen.

  Bovendien kan je uitzonderlijk ook gratis annuleren indien je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

  • Indien je de symptomen van corona (hoesten, ademhalingsproblemen en koorts) vertoont. Bij een positieve test op Corona of bij twijfel, mits bewijs van een doktersattest.
  • Indien je examens verschoven zijn en doorgaan tijdens je vakantieperiode, mits bewijs van een schoolattest.
  • Indien je zelf een medische aandoening hebt en daardoor tot een risicodoelgroep hoort, mits bewijs van een doktersattest.
  • Indien iemand in je gezin tot een risicodoelgroep hoort, mits bewijs van een doktersattest.

  * Er wordt geen annulering aangerekend omwille van een hospitalisatie (kort voor de afreis met minimum 1 overnachting) van de betrokkene waardoor deelname aan de vakantie onmogelijk is en bij sterfgevallen tot in de 2de graad. Gelieve in deze gevallen een bewijs van de behandelende arts of een rouwbrief aan het secretariaat van het organiserend Kazouverbond te bezorgen.

  Wat als ik een medische aandoening heb of iemand in het gezin is risicopatiënt?

  Je kan uitzonderlijk gratis annuleren indien je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

  • Indien je de symptomen van corona (hoesten, ademhalingsproblemen en koorts) vertoont. Bij een positieve test op Corona of bij twijfel, mits bewijs van een doktersattest.
  • Indien je examens verschoven zijn en doorgaan tijdens je vakantieperiode, mits bewijs van een schoolattest.
  • Indien je zelf een medische aandoening hebt en daardoor tot een risicodoelgroep hoort, mits bewijs van een doktersattest.
  • Indien iemand in je gezin tot een risicodoelgroep hoort, mits bewijs van een doktersattest.

  Er worden bepaalde activiteiten afgelast o.w.v. corona (bv. uitstap pretpark). Daarom wil ik annuleren. Is dit dan gratis?

  Het staat vrij om te annuleren volgens de standaard annuleringsvoorwaarden. Je kan dus niet gratis annuleren indien er activiteiten wegvallen door overmacht. We proberen wel altijd een evenwaardig alternatief te voorzien.

  Wat als ik nog niks betaald heb en in schijven wil betalen?

  De facturatie verloopt zoals anders. Indien je een persoonlijke impact hebt omwille van de epidemie (economische werkeloosheid, financiële moeilijkheden,…) zijn we uiteraard begripvol. Gelieve contact op te nemen met ons om afspraken te maken voor betaaltermijnen.

  Kan ik me nog inschrijven voor een of meerdere extra vakanties?

  Je kan nog steeds boeken op het vrije aanbod.

  Mag ik toch overboeken naar een alternatief?

  Het staat vrij om zelf te annuleren volgens de standaard annuleringsvoorwaarden en een nieuwe vakantie te boeken.

  Valt mijn bestemming binnen of buiten de 150km van de landsgrens?

  Je vindt een overzicht van al deze bestemmingen op www.kazou.be/corona/bestemmingen.

  Mijn vakantie is geannuleerd

  Krijg ik mijn geld terug?

  Wordt je vakantie door Kazou geannuleerd, dan betalen we het volledige inschrijvingsbedrag terug. Annuleer je zelf de vakantie? Dan gelden de standaard annulatievoorwaarden.

  Wanneer krijg ik mijn geld terug?

  We doen met onze Kazoudiensten ons uiterste best om de terugbetalingen zo snel mogelijk te realiseren. Tegelijk passen we ook verstrengde maatregelen toe naar ons personeel in het kader van gezondheid en preventie van een verdere coronaverspreiding. Hierdoor loopt de terugbetaling mogelijk enige vertraging op. Bedankt voor je begrip hiervoor.

  Voorziet Kazou een alternatief?

  Omdat er een groot deel van het vakantieaanbod in het buitenland wegvalt, hebben we een nieuw aanbod opengesteld. Je kan nog steeds boeken op het vrije aanbod.

  Krijgen deelnemers die hun vakantie geannuleerd zagen voorrang bij de boekingen volgend jaar?

  De coronacrisis treft ons allemaal. Zowel kinderen die een Kazouvakantie hadden geboekt, als ook diegene die dat niet hadden gedaan. Met Kazou kiezen we altijd weer voor solidariteit. Dat wil zeggen dat we geen speciale voorrangsregels gebruiken bij onze boekingen. Op die manier heeft elk kind dezelfde eerlijke kans.

  Waarom worden buitenlandse vakanties buiten een straal van 150 km geannuleerd?

  De beslissing voor buitenlandse vakanties hangt veel af van wat de buurlanden de komende periode zullen doen. Verre buitenlandse vakanties (+150 km vanaf de Belgische grens) zijn dit jaar niet mogelijk, omdat repatriëring in dat geval te moeilijk is.

  Heeft Kazou eigenlijk schade van al deze toestanden?

  De coronacrisis treft ons allemaal erg hard. In de eerste plaats als mens en als samenleving. We zijn met Kazou erg bezorgd over de epidemie, in hoofdzaak voor wie persoonlijk getroffen wordt of wie kwetsbaar is. Daarom vinden we het erg belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen. De maatregelen die worden genomen zijn ernstig en roepen ons op tot een gezamenlijke solidariteit en verantwoordelijkheid. 

  De impact van de epidemie treft Kazou daarnaast ook als organisatie. Het volledige aanbod in de paasvakantie werd geannuleerd, onze vrijwilligerswerking verloopt creatief digitaal maar mist haar fysieke activiteiten en bijeenkomsten, onze vormingen werden uitgesteld en nu moeten we ook een groot deel van onze buitenlandse vakanties annuleren voor deze zomer. Dit heeft een ernstige impact op onze werking en financiën. We volgen echter alles zo goed mogelijk op en nemen de nodige maatregelen zodat we met Kazou deze crisis kunnen overwinnen. We danken jou ook voor het vertrouwen in Kazou. Indien we je geen Kazouvakantie of een -cursus konden bezorgen, hopen we je in ieder geval in de toekomst wel weer terug te zien! 

  Valt mijn bestemming binnen of buiten de 150km van de landsgrens?

  Je vindt een overzicht van al deze bestemmingen op www.kazou.be/corona/bestemmingen.

  Alternatief aanbod

  Waar vind ik het alternatief aanbod?

  Ons alternatief aanbod staat online:

  Sowiezomer?

   • Kazousfeer en -activiteiten (geweldige moni’s inbegrepen)
   • maandag tot en met vrijdag (8.30 tot 17.30u)
   • zonder overnachting
   • eigen lunchpakket meebrengen
   • € 85 voor CM-leden (€ 210 voor niet-CM-leden)

  Buitengewoon binnenland?

   • binnenlandse vakanties mét overnachting
   • 24 nieuwe vakantieconcepten
   • Kazousfeer en - activiteiten (geweldige moni's inbegrepen)
   • 5 dagen = € 235 voor CM-leden (€ 335 voor niet-CM-leden)
   • 7 dagen = € 275 voor CM-leden (€ 425 voor niet-CM-leden)
   • 8 dagen = € 295 voor CM-leden (€ 470 voor niet-CM-leden)

  JOMBA?

  7-10 jaar?

  Voor deze vakanties voorzien we geen extra aanbod. Je kan boeken op de vrije plaatsen in ons bestaand aanbod.

   

  Wanneer kan ik hiervoor boeken?

  De boekingen hiervoor zijn gestart op 10 juni. Je kan nog steeds boeken op het vrije aanbod.