• 0 Mijn Kazou

  Er werd geen profiel met het opgegeven e-mailadres en/of wachtwoord teruggevonden. Probeer opnieuw of klik op 'Wachtwoord vergeten?'. Opgelet: profielen uit onze vorige website (vakanties t.e.m. paasvakantie 2017) zijn niet meer bruikbaar.


  Loading...
  uitloggen
 • De algemene voorwaarden voor de verkoop van onze Kazoureistas vind je hieronder.

  Algemene voorwaarden 2021 Kazoureistas (pdf-versie)

  Op zoek naar de algemene voorwaarden van onze Kazou vakanties? Die vind je op:

  ALGEMENE VOORWAARDEN 2021 KAZOUREISTAS

   

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van de Kazoureistas van 9 januari 2021 tot en met 15 december 2021.

  1. Algemeen
  1.1 Algemeen
  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een aankoper van de Kazoureistas, hierna klant genoemd, afgesloten met Kazou vzw, Haachtsesteenweg 579 PB 40, 1031 Schaarbeek. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

  1.2 Voorwaarden bestelling
  Het aankopen van de Kazoureistas is enkel voor deelnemers en vrijwilligers tijdens het vakantieseizoen 2021-2022. Zij ontvangen hiervoor vanuit Kazou een uniek boekingsnummer als zij voor een Kazouvakantie zijn geboekt en kunnen enkel met deze code een Kazoureistas bestellen. Het is dus niet mogelijk om de Kazoureistas afzonderlijk aan te kopen zonder een deelname als deelnemer/vrijwilliger aan een Kazouvakantie.

  1.3 Privacy
  Wij respecteren je privacy. En volgen de wet inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR (General Data Protection Regulation) van 25 mei 2018. Deze geeft je dan ook het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

  Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
  Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt door de bevoegde medewerkers om hun taken uit te voeren in het kader van de omschreven activiteiten. De medewerkers zijn hiertoe gebonden door het beroepsgeheim en dienen de discretieplicht na te leven. Dit wordt wettelijk (Wet op de Kruispuntbank, wet over het Rijksregister, art 458 Strafwetboek, Arbeidswet) en deontologisch opgelegd. Bovendien vereist Kazou dat diens medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

  Jouw persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan:
  - Idea Factory voor de gepersonaliseerde productie (gekozen naam drukken op de reistas) en verzending via Bpost of GLS
  - Bpost of GLS voor de levering van de bestelling.

  2. Productomschrijving
  2.1 Productbeschrijving
  - Uniek: gepersonaliseerd met jouw (voor)naam
  - Afmeting: 35 cm hoogte, 35 cm breedte en 64 cm lengte
  - Inhoud: 78,4 liter
  - Materiaal: de reistas is gemaakt uit Tarpaulin, een stevige, waterdichte stof. Hij is voorzien van twee stevige wielen en een telescopisch handvat. Een stevige ritssluiting zorgt voor het optimaal openen en sluiten.

  2.2 Prijs
  Prijs: € 60 (all-in: productie, bedrukking en levering)

  2.3 Garantie
  Op de Kazoureistas voorziet de producent Idea Factory 3 jaar garantie op materiaal- en productiefouten. Het garantiebewijs van de Kazoureistas is te vinden in de reistas zelf.

  Indien u aanspraak wenst te maken op garantie, dan moet u uw vraag richten tot info@idea-factory.be en kazou@cm.be. Deze contactpersoon zal uw garantievraag behandelen, beoordelen en verdere afspraken maken.

  3. Levering
  3.1 Leveringsvoorwaarden
  De levering van de Kazoureistas wordt voorzien vanuit Idea Factory i.s.m. Bpost of GLS.

  3.2 Levertermijn
  - Bestellen vóór 1 februari = levering voor 1 april
  - Bestellen vóór 1 maart = levering voor 1 mei
  - Bestellen vóór 25 april = levering voor 15 juni
  - Bestellen vóór 15 oktober = levering voor 15 december
  - Bestellen vóór 1 december = levering voor 1 februari

  4. Bestelling en betaling
  4.1 Bestelling
  Een overeenkomst komt geldig tot stand en is bindend bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink Akkoord en betalen.

  4.2 Betaling
  Betaling gebeurt steeds elektronisch via bankkaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Kazou vzw aanvaardt geen cash- of betalingen via overschrijvingen.

  4.3 Uitvoering
  De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na betaling via bankkaart. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

  5. Geschillen
  Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Brussel bevoegd.

  6. Binding
  Bij deze elektronische bestelling van de Kazoureistas verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox Akkoord en betalen.

  7. Klachtenregeling
  - De klant maakt zijn/haar klacht over aan Kazou en dit via een aangetekend schrijven of via email (kazou@cm.be). Email is slechts geldig als een Kazoumedewerker een ontvangstbevestiging voor deze email heeft verzonden.
  - In 2e instantie kan u terecht bij de ombudsman van LCM: cm.ombud@cm.be
  - In 3e instantie kan u terecht bij de Consumentenombudsdienst: contact@consumentenombudsdienst.be

  8. Algemene opmerkingen
  Al de op deze website vermelde gegevens zijn correct, behoudens over het hoofd geziene typfouten.