• 0 Mijn Kazou

  Er werd geen profiel met het opgegeven e-mailadres en/of wachtwoord teruggevonden. Probeer opnieuw of klik op 'Wachtwoord vergeten?'. Opgelet: profielen uit onze vorige website (vakanties t.e.m. paasvakantie 2017) zijn niet meer bruikbaar.


  Loading...
  uitloggen
 • Maatregelen Binnenland

  Coronamaatregelen Binnenland

  Dit overzicht is een samenvatting van de regels waaraan Kazou zich deze zomer dient te houden om er voor elke deelnemer en vrijwilliger een veilige, maar plezante zomer van te maken. Deze afspraken gelden voor alle binnenlandse vakanties deze zomer en we wensen hier niet van af te wijken. We maken geen uitzonderingen en vragen dan ook aan jullie, als ouder/voogd, om met gezond verstand deze richtlijnen op te volgen/na te leven. Zo maken we er voor iedereen een onvergetelijke en veilige ervaring van!

  Ook al kregen we goed nieuws, toch weten we uit ervaring dat regels en protocollen altijd nog kunnen veranderen. Daarom geven we hieronder altijd een overzicht van de meest recente maatregelen.

  Wie mag mee op vakantie?

  Wie ziek is, mag niet mee!

  • Als je ziek bent of als je 3 dagen voor vertrek ziektesymptomen vertoont (hoesten, koorts, moeilijk ademen, verstopte neus, geur- en smaakverlies, ...)
  • Deze regel geldt voor iedereen: voor alle deelnemers, monitoren, kookploegen, ...
  • Gelieve deze regel strikt na te leven en je kind niet op Kazouvakantie te laten vertrekken als deze symptomen zichtbaar zijn. Met een officieel doktersattest wordt het geld van je vakantie door Kazou terugbetaald. Dit attest moet gestempeld/gehandtekend, met datum, zijn door de arts.

  Risicogroepen

  Indien je kind tot een risicogroep behoort, is er toestemming nodig van:

  • Ouders/voogd bij een chronische ziekte die onder controle is door medicatie. (Vraag bij hooikoorts ook zeker een attest aan je dokter.)
  • (Huis)arts in alle andere specifieke situaties.

  Niet zeker of je kind tot een risicogroep behoort? Ga dan sowieso in overleg met de (huis)arts.

  Meerdere vakanties/kampen (van andere jeugdbewegingen)?

  • We vragen om je kind 2 dagen voor vertrek van de Kazouvakantie zo weinig mogelijk in contact te brengen met andere (jeugdwerk)bubbels.
  • Ook als gezinsbubbel beperk je best 2 dagen voor vertrek alle fysieke contacten. Zo kunnen we samen hoogrisicocontacten en vervroegde terugkeer van de vakantie beperken.

  JOMBA

  Voor de JOMBA-deelnemers volgen we dezelfde richtlijnen als voor de reguliere groepen. Ook hier proberen we zoveel mogelijk jongeren een fijne en veilige vakantie te bezorgen.

  We rekenen op jou, als ouder/voogd, om alle medische documenten zo snel mogelijk in te vullen en op te volgen. We vertrouwen op jou! We vertrouwen erop dat je eerlijk bent over de situatie van jouw kind.

  Bubbels

  Elke groep bestaat steeds uit max. 100 deelnemers (begeleiding exclusief). Dit noemen we een bubbel. Binnen deze bubbel is contact met elkaar mogelijk! Dat wil zeggen:

  • Je moet geen afstand bewaren.
  • Er is geen mondmasker nodig.
  • Handhygiëne blijft de richtlijn: zoveel mogelijk handen wassen.

  Wat met vakanties die groter zijn dan 100 deelnemers?

  Binnen België hebben we geen Kazouvakanties die groter zijn dan 100 deelnemers. Elke vakantie is dus één bubbel. Op sommige Kazoubestemmingen zijn soms wel meerdere bubbels aanwezig. Daarvoor gelden dan volgende regels:

  • Elke vakantie heeft z’n eigen moni’s. Maar ook: eigen slaapkamers, eigen sanitaire blokken, eigen speelruimtes, eigen materiaal, …
  • De bubbels hebben nooit fysiek contact.

  Vertrek en aankomst

  Vertrek

  • Op de parking van de vertrekplaats wordt een kiss-and-ridezone georganiseerd. Dit zal zichtbaar zijn op de parking aan de hand van pijlen, bordjes, vlaggetjes, …
  • Je rijdt met je wagen de kiss-and-ridezone op, neemt de bagage eruit en geeft je kind in handen van de onthaalmoni. Slechts één ouder/voogd mag uitstappen om dit te doen. Deze moni zal je kind meenemen tot aan de bus.
  • Er is geen tijd/ruimte om afscheid te nemen bij vertrek. Zorg ervoor dat je thuis uitgebreid afscheid hebt genomen van je kind. We weten dat dit niet eenvoudig is, maar we willen het vertrek zo veilig mogelijk organiseren en een Kiss and Ride lijkt ons daarbij de beste oplossing.
  • We raden aan om niet te carpoolen met andere deelnemers om risico's te beperken.

  Aankomst

  • Bij het ophalen van je kind aan de aankomstplaats, blijf je in je auto zitten tot de bagage volledig uitgeladen is.
  • De VV/hoofdmoni geeft je een seintje wanneer je je kind (met bagage) mag komen ophalen. Probeer niet te blijven hangen op de parking en zo snel mogelijk weer huiswaarts te keren.

  Zowel bij vertrek als aankomst draag je een mondmasker.

  Toch nood aan een gesprek met de VV/hoofdmoni?

  Dat kan, mits het bewaren van de nodige afstand (1,5 meter) en het dragen van een mondmasker (zowel moni als ouder).

  Verblijf

  • Tijdens de vakantie heeft elke bubbel z’n eigen slaapruimtes, eigen sanitaire voorzieningen en eigen speelruimtes, …
  • Indien sommige ruimtes toch door beide bubbels gebruikt worden, wordt alles grondig gereinigd en verlucht. Zowel de moni’s als de centrumuitbaters zullen hier bijzonder aandachtig voor zijn.
  • Over het algemeen zorgen de moni’s ook voor het verluchten van alle ruimtes en voor een dagelijkse hygiëne. Een routine van ‘handen wassen’ wordt ingevoerd in het vakantieschema. Er wordt hier extra aandacht aan besteed.
  • Zelf mee te brengen: één mondmasker per vakantiedag. We vragen dit voor iedereen die meegaat op Kazouvakantie. Voorzie ook één mondmasker in de handbagage voor tijdens de busrit.

  Basisregels op vakantie

  De gouden regels zijn

  • Ventilatie
  • Mondmasker (ten opzichte van externen)
  • Rust
  • Hygiëne

  Ziekte

  Wat als je kind ziek wordt op vakantie?

  • Je kind zal dan in een quarantaineruimte verblijven, in het gezelschap van een moni uiteraard, totdat jij als ouder/voogd je kind komt ophalen. We vragen om zo snel mogelijk je kind te komen ophalen op de vakantiebestemming zelf.
  • Corona valt niet onder de verzekering van Kazou maar het valt onder de ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf. De kosten van verzorging tijdens de vakantie of cursus zijn wel voor Kazou. Nazorgen zijn ten laste van de eigen ziekteverzekering.