• 0 Mijn Kazou

  Er werd geen profiel met het opgegeven e-mailadres en/of wachtwoord teruggevonden. Probeer opnieuw of klik op 'Wachtwoord vergeten?'. Opgelet: profielen uit onze vorige website (vakanties t.e.m. paasvakantie 2017) zijn niet meer bruikbaar.


  Loading...
  uitloggen
 • Coronavirus

  Heb je een vraag over de impact van het Coronavirus COVID-19 op je geboekte Kazouvakantie?

  Veelgestelde vragen over

  Corona

  We vinden het erg belangrijk dat de vakanties die we organiseren niet alleen een onvergetelijk fijne ervaring zijn voor onze deelnemers, maar ook dat ze gebeuren binnen een gezond kader.

  Pasen

  Voor geheel Kazou gelden volgende beslissingen:

  • Alle vakanties en cursussen in de paasvakantie worden geannuleerd.
  • Alle activiteiten en vergaderingen tot en met 30 april worden opgeschort.
  • De kantoren van Kazou zijn gesloten en daarom telefonisch niet bereikbaar, enkel via mail.

  We vinden het erg belangrijk dat de vakanties en cursussen die we organiseren niet alleen een onvergetelijk fijne ervaring zijn voor onze deelnemers, maar ook dat ze gebeuren binnen een gezond kader.

  De laatste weken volgen we alle beschikbare info langs alle mogelijke kanalen nauw op om verantwoorde keuzes te maken als organisatie. Gezondheid en verantwoordelijkheid gaan hierin voorop. Elke beslissing nemen we uit zorg voor al onze deelnemers en uit de verantwoordelijkheid die we nemen om een verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

  Na de Nationale Veiligheidsraad van 12/03 volgde het advies om alle socio-educatieve activiteiten tot en met de Paasvakantie (03/04) te annuleren en Kazou annuleerde toen alle buitenlandse en JOMBA-vakanties. Op basis van de huidige adviezen (17/03) van de Overheid heeft Kazou de binnenlandse vakanties, cursussen en activiteiten geannuleerd. Alle vakanties worden terugbetaald, voor activiteiten en cursussen zoeken we alternatieven.

  Gezondheid, solidariteit en verantwoordelijkheid zijn voor Kazou prioriteit. De impact op de organisatie is stevig en ongezien. Niet alleen zijn er geen Kazouvakanties deze Paasvakantie, ook de annulatie van de basiscursussen is bijzonder spijtig. We zoeken naar mogelijkheden om dit tegen de zomervakantie te overbruggen.

  We verwijzen je hoofdzakelijk graag door naar een speciale site van de Belgische overheid met alle informatie over het Coronavirus. De risico’s, de symptomen en dergelijke meer zijn allemaal te vinden via www.info-coronavirus.be/nl. Het belangrijkste is om voldoende alert te zijn voor eventuele aandoeningen aan de luchtwegen (hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, koorts) en bij ongerustheid je huisarts te raadplegen.

   

  Wat nu de basiscursussen niet doorgaan?

  Tijdens de Paasvakantie vormt Kazou bijna 1.000 nieuwe monitoren. Dat zal dit jaar niet het geval zijn. En dat is logisch, want gezondheid gaat voorop. Kazou neemt geen risico’s en neemt mee haar verantwoordelijkheid in het inperken van de Corona-epidemie. Momenteel wordt er intern een actieplan opgesteld om nieuwe monitoren op een alternatieve manier klaar te stomen voor de zomer. Van zodra hier nieuws over is, zullen we hierover communiceren.

  Krijgen deelnemers die hun vakantie geannuleerd zagen tijdens de Paasvakantie voorrang bij de boekingen volgend jaar?

  De Corona-crisis treft ons allemaal. Zowel kinderen die een Kazouvakantie hadden geboekt, als ook diegene die dat niet hadden gedaan. Met Kazou kiezen we voor solidariteit. Dat wil zeggen dat we geen speciale voorrangsregels gebruiken bij onze boekingen. Op die manier heeft elk kind elk jaar dezelfde eerlijke kans.

  Zomer

  De zomervakantie is nog veraf. En met Kazou zijn we optimistisch. Allereerst roepen we op om allemaal samen onze verantwoordelijkheid te nemen en alle maatregelen mee te nemen die voor de inperking van het Corona-virus moeten zorgen. We hopen er samen met iedereen op dat Europa tegen de zomervakantie “Corona-vrij” is en we gezond en verantwoord dan weer op fantastische Kazouvakanties kunnen gaan. We vragen aan iedereen om momenteel geduldig te zijn en goed te zorgen voor mekaar.

  We verwijzen je hoofdzakelijk graag door naar een speciale site van de Belgische overheid met alle informatie over het Coronavirus. De risico’s, de symptomen en dergelijke meer zijn allemaal te vinden via www.info-coronavirus.be/nl. Het belangrijkste is om voldoende alert te zijn voor eventuele aandoeningen aan de luchtwegen (hoesten, ademhalingsmoeilijkheden, koorts) en bij ongerustheid je huisarts te raadplegen.

  In ieder geval neemt Kazou geen risico’s. Dit wil zeggen dat we rekening zullen houden met de richtlijnen van de overheid en voldoende tijdig voor de zomer duidelijkheid zullen bieden.

   

  Ik ben bezorgd over de zomer, wat als ik mijn reis voor de zomer wil annuleren?

  We begrijpen de bezorgdheid die er is naar de zomer toe. Met Kazou zijn we eveneens bezorgd. Gezondheid is voor ons van het hoogste belang. We volgen dagelijks alle informatie goed op zodat we ruim voor de zomer kunnen bepalen wat er mogelijk is voor onze vakanties.

  Allereerst zouden we je willen vragen om nog enig geduld met ons samen uit te oefenen. Het is op dit moment nog heel moeilijk voorspelbaar wat er in de zomer zal mogelijk zijn. In de komende weken en maanden zal dat veel duidelijker worden. Met gezondheid en verantwoordelijkheid als eerste prioriteit zullen we in de loop van de maand mei uiterlijk beslissen hoe de zomer van Kazou eruit zal zien en je dan ook ruim op voorhand informeren. Belangrijk nu is dat we samen onze verantwoordelijkheid opnemen en alle maatregelen goed volgen.

  Indien je toch nu reeds wil annuleren, dan valt dit onder de standaard annulatie-voorwaarden. Deze vind je in de algemene voorwaarden terug, maar we zetten ze hieronder nog eens als overzicht:

  • Bij annulatie tot en met de 14de dag na de bevestiging van je inschrijving betaal je geen annulatiekosten. De factuurdatum op het betalingsverzoek bij de bevestigingsbrief is hierbij bindend.
  • Bij annulatie vanaf de 15de dag na de factuurdatum betaal je € 25 dossierkosten.
  • Bij annulatie binnen de maand voor het vertrek betaal je 50% van de gefactureerde deelnameprijs als annulatiekosten.
  • De deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, die geen annulatieverzoek heeft ingediend en die zich ook niet kan beroepen op de hierna opgesomde uitzonderingen (*), moet de volledige deelnameprijs betalen.

  * Er wordt geen annulering aangerekend omwille van een hospitalisatie (kort voor de afreis met minimum 1 overnachting) van de betrokkene waardoor deelname aan de vakantie onmogelijk is en bij sterfgevallen tot in de 2de graad. Gelieve in deze gevallen een bewijs van de behandelende arts of een rouwbrief aan het secretariaat van het organiserend Kazouverbond te bezorgen.

  Wat voorziet Kazou in de zomer als terugbetaling als Kazou aanbod annuleert?

  Ruim voor de zomer zullen we beslissen welke Kazouvakanties binnen een gezond en verantwoord kader kunnen doorgaan. Veel is afhankelijk van de evoluties van de komende weken en maanden. We willen graag optimistisch zijn naar de zomer toe, maar zullen ook geen risico's nemen. Wanneer Kazou beslist om een reis te annuleren, dan valt dit onder de Europese wetgeving inzake pakketreizen. Dit betekent dat jij als deelnemer op dat moment de volledige reis terugbetaald krijgt.

  Ik wil mijn betaling voor de zomervakantie uitstellen. Kan dit?

  Gezien de vakantie momenteel nog doorgaat, loopt ook de facturatie zoals gepland. Je zal ook herinneringen voor betaling krijgen. Let ook op voor eventuele extra administratieve kosten die hiermee gepaard gaan. Indien je een persoonlijke impact hebt omwille van de epidemie (economische werkeloosheid, financiële moeilijkheden,…) zijn we uiteraard begripvol. Gelieve contact op te nemen met ons om afspraken te maken voor betaaltermijnen.

  Ik heb als optie gespreide betalingen gekozen voor de zomer, wat nu?

  Gezien de vakantie momenteel nog doorgaat, loopt ook de facturatie zoals gepland. Indien je een persoonlijke impact hebt om wille van de epidemie (economische werkeloosheid, financiële moeilijkheden,…) zijn we uiteraard begripvol. Gelieve contact op te nemen met ons om afspraken te maken voor betaaltermijnen.

  Ik heb iets over vouchers gelezen in de krant, hoe zit dat?

  Wanneer Kazou een reis annuleert, dan betaalt ze de volledige prijs terug. Dit is zo vastgelegd in de Europese wetgeving inzake pakketreizen. In ons land heeft de overheid de mogelijkheid aan reisorganisaties aangeboden om in plaats van de volledige terugbetaling een voucher te geven ter waarde van het volledig betaalde bedrag, met een geldigheid van 1 jaar. Als klant kan je dit ook weigeren en de volledige terugbetaling vragen.

  Voor de annulaties van het Paasaanbod heeft Kazou deze optie overwogen, maar niet toegepast. Alle geannuleerde vakanties van de Paasvakantie worden volledig terugbetaald. Naar de zomer toe hopen we dat wanneer we allemaal samen onze verantwoordelijkheid nemen, er meer mogelijk zal zijn dan vandaag. We zullen echter geen risico nemen, gezondheid is prioriteit nummer 1. Kazou volgt uiteraard alles op de voet op. In de loop van de maand mei nemen we definitieve beslissingen over de zomer en zullen we al onze deelnemers correct informeren over de mogelijkheden die er dan zullen zijn. Dit is natuurlijk volledig afhankelijk van de evoluties de komende weken en maanden.

  Heeft Kazou eigenlijk schade van al deze toestanden?

  Absoluut. De Corona-crisis treft ons allemaal erg hard. In de eerste plaats als mens en als samenleving. We zijn met Kazou erg bezorgd over de epidemie, in hoofdzaak voor wie persoonlijk getroffen wordt of wie kwetsbaar is. Daarom vinden we het erg belangrijk om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen. De maatregelen die worden genomen zijn ernstig en roepen ons op voor gezamenlijke solidariteit en verantwoordelijkheid.

  De impact van de epidemie treft Kazou daarnaast ook als organisatie. Het volledige aanbod in de paasvakantie werd geannuleerd, onze vrijwilligerswerking verloopt creatief digitaal maar mist haar fysieke activiteiten en bijeenkomsten, onze vormingen zijn geschrapt en we maken ons zorgen over de zomer. Dit heeft een ernstige impact op onze werking en financiën. We volgen echter alles zo goed mogelijk op en nemen de nodige maatregelen zodat Kazou doorheen deze crisis geraakt. We danken jou ook voor het vertrouwen in Kazou. Indien we je geen Kazouvakantie of een -cursus konden bezorgen, hopen we je in ieder geval in de toekomst wel weer terug te zien!