• 0 Mijn Kazou

  Er werd geen profiel met het opgegeven e-mailadres en/of wachtwoord teruggevonden. Probeer opnieuw of klik op 'Wachtwoord vergeten?'. Opgelet: profielen uit onze vorige website (vakanties t.e.m. paasvakantie 2017) zijn niet meer bruikbaar.


  Loading...
  uitloggen
 • Smartphones op jeugdvakanties vloek en zegen tegelijk

  Deze zomer vertrekken ongeveer 40.000 kinderen en jongeren op vakantie met Kazou, de jongerenorganisatie van CM. De jongeren vertrekken meestal niet alleen op vakantie: naast hun vrienden nemen ze steeds vaker hun smartphone mee. Dat zorgt ervoor dat het makkelijker wordt voor ouders om in contact te blijven met hun vakantieganger. De vele foto’s die de jongeren met de smartphone nemen en delen, gebruiken we ook gretig op onze sociale media en in de vakantiebrochures. Echter, het gebruik van de smartphone kan ook hinderlijk zijn voor het beleven van een vlotte en fijne groepsvakantie. 

   

  De laatste jaren merken we dat kaartjes en brieven het moeten afleggen tegen berichten via de smartphone. We begrijpen natuurlijk wel dat het meegeven van een smartphone ook een geruststelling kan zijn voor het thuisfront. Een nadeel van deze snelle en toegankelijke vorm van communicatie is dat deelnemers bij kleine moeilijkheden, zoals een zoekgeraakte trui, buikpijn of heimwee sneller de neiging hebben om de ouders te contacteren dan de monitoren ter plaatse. Die laatste zijn nochtans het beste aanspreekpunt om deze probleempjes snel en efficiënt aan te pakken.  Zeker bij heimwee kunnen goedbedoelde reacties van ouders het probleem nog versterken, eerder dan het te doen afnemen. Elk moment van contact is immers een nieuwe aanleiding om het gemis aan te wakkeren terwijl we weten dat afleiding het beste medicijn is tegen heimwee.  

   

  Binnen Kazou hanteren we een aantal richtlijnen. Voor alle vakanties voor deelnemers tot en met 12 jaar vragen we om geen smartphone of gsm mee te nemen op vakantie. In een ideale wereld zouden we ook de 13- tot 18-jarigen aanraden geen smartphone mee te nemen op vakantie en voor de volle 100% te genieten van de omgeving, de activiteiten en de groepssfeer. In de praktijk proberen we bij die leeftijdsgroep het smartphonegebruik te beperken tot een minimum door goede afspraken te maken op vakantie zodat het de groepssfeer en het vlot verloop van de vakantie niet in gedrang brengt.  

   

  Hoewel we onze monitoren kunnen ‘wapenen’ om optimaal om te gaan met het smartphonegebruik zodat dit geen storende factor is op vakantie, willen we ook graag de ouders sensibiliseren. Voor vertrek maak je als ouders best niet de afspraak om elke dag met elkaar in contact te staan. Geen nieuws is goed nieuws! Daarnaast willen we ook aan de ouders vragen om bij het ontvangen van boodschappen zoals ‘ik heb buikpijn’, ‘ik vind mijn zwemgerief niet’, ‘ik mis …’ begripvol te reageren maar aan te geven dat ze met die boodschap beter naar de monitoren kunnen stappen. Vaak merken we dat ouders contact opnemen met de noodtelefoon van Kazou om deze zaken aan te kaarten. De ervaring leert echter dat de meest efficiënte manier om deze kleine moeilijkheden aan te pakken die van de rechtstreekse communicatie tussen jongere en monitor is. Zo blijft de noodlijn bovendien optimaal open voor moeilijkheden waarbij de monitoren extra ondersteuning of hulp nodig hebben. 

   

  Tips voor de ouders:

  • maak op voorhand niet de afspraak om elke dag in contact te staan
  • beperk bij heimwee het aantal contactmomenten
  • verwijs je kind bij problemen altijd naar de monitoren door, zij zijn ervoor opgeleid om kleine problemen snel op te lossen
  • tot en met 12 jaar: geef geen gsm of smartphone mee