• 0 Mijn Kazou

  Er werd geen profiel met het opgegeven e-mailadres en/of wachtwoord teruggevonden. Probeer opnieuw of klik op 'Wachtwoord vergeten?'. Opgelet: profielen uit onze vorige website (vakanties t.e.m. paasvakantie 2017) zijn niet meer bruikbaar.


  Loading...
  uitloggen
 • Wij respecteren je privacy.

  Door zich toegang te verschaffen tot deze website verklaart de internetgebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van onderstaande informatie.

  Gegevensverwerking

  Als boeker geef je de toelating aan Kazou om de door jou ingevulde contactgegevens van deze boeking te controleren met de van jou bestaande gegevens (lidmaatschap en eventuele verhoogde tegemoetkoming) bij de Christelijke Mutualiteit. Dit om jou de nodige ledenkortingen toe te staan.

  Kazou vzw doet beroep op verwerker voor het uitvoeren van zijn opdracht. Gegevens kunnen dus verwerkt en bewaard worden in opdracht van Kazou vzw. Kazou vzw heeft hierover bindende en sluitende contractuele afspraken gemaakt.

  Bovendien heeft Kazou vzw sluitende afspraken met haar centra en activiteitenpartners om de gegevens die zij ontvangen in kader van hun opdracht te wissen na één vakantieseizoen.

  Gegevensbewaring

  Zolang je de website bezoekt zonder een 'Mijn Kazou'-profiel aan te maken, te boeken of je in te schrijven op het reservelijstsysteem worden je gegevens niet bewaard.

  Kazou vzw bewaart deze inschrijvingsgegevens voor een administratieve verwerking: fiscale attesten, subsidierapportage Vlaamse overheid, beheer van facturatie (fiscale wetgeving). Kazou vzw bewaart jouw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten.

  Gezondheidsgegevens

  Kazou vzw bewaart de gezondheidsgegevens, die zullen worden opgevraagd in de medische fiche, slechts 400 dagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het welzijn (inclusief diëten en allergieën) van de deelnemer. Nadien worden deze gegevens gewist en vernietigd.

  Fotogegevens

  Kazou vzw biedt de mogelijkheid aan de vrijwilligers en deelnemers om na elke vakantie foto's te plaatsen op een online fotoalbum en gebruikt daarvoor het platform SmugMug. Dit platform is niet gehost in EU maar wel in de VS. Dit wil zeggen dat de fotogegevens tevens bewaard zullen worden op de Amerikaanse servers. SmugMug moet als organisatie eveneens voldoen aan de GDPR-wetgeving voor contractuele samenwerking met EU-diensten. Deelnemers kunnen via een eenvoudige aanvraag foto's laten verwijderen.

  Gegevens opvragen

  Wie informatie over zijn gegevens wenst te bekomen moet hiervoor een schrijven richten naar privacy@kazou.be  Nadien volgt een procedure van onderzoek naar de identiteit van de persoon die de gegevens opvraagt. Van daaruit worden dan de verdere stappen gezet tot het delen van de gegevens met de betrokken persoon.

  Privacy Policy

  Je kan de volledige Kazou Privacy Policy hier nalezen.

   

  We wensen je een aangenaam websitebezoek.

  Het Kazouteam